رهبر معظّم انقلاب: بایستی مرکز رصد قوی و بینایی وجود داشته باشد که به‌طور دقیق پیشرفت این کار [اقتصاد مقاومتی] را پایش کند.

گزارش پروژه: بررسی طرح‌های نیمه تمام و متوقف پتروشیمی کشور

گروه «انرژی» که یکی از ۱۰ گروه شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی است، پروژه ای تحت عنوان «بررسی طرح‌های نیمه تمام و متوقف پتروشیمی کشور» در دستور کار دارد.

گزارش اولیه این پروژه از فایل زیر قابل برداشت است. لازم به ذکر است که این گزارش، نسخه نهایی نبوده و صرفا جهت اطلاع رسانی و استفاده کارشناسان و پژوهشگران و انتشار دانش بارگزاری شده است.