رهبر معظّم انقلاب: بایستی مرکز رصد قوی و بینایی وجود داشته باشد که به‌طور دقیق پیشرفت این کار [اقتصاد مقاومتی] را پایش کند.

گزارش‌های سیاستی شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

گزارش سیاستی یکی از انواع تولیدات شبکه است که با هدف طرح مختصر و مفید یک مسئله و ارائه پیشنهاد برای حل آن، ویژه تصمیم‌گیران تهیه می‌شود.

گزارش سیاستی: الگوی کاهش خام‌فروشی از مسیر احداث پتروپالایشگاه‌‌

گروه «انرژی» شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، یک گزارش سیاستی تحت عنوان «الگوی کاهش خام فروشی از مسیر احداث پتروپالایشگاه‌‌ مبتنی بر قانون جدید مجلس» منتشر کرده است. در این گزارش چهار پیشنهاد جهت تدوین آئین نامه اجرایی قانون توسعه ظرفیت پالایشی و پتروپالایشی کشور ارائه شده است. گزارش سیاستی یکی از انواع تولیدات شبکه است …

گزارش سیاستی: طرح اصلاح تعرفه برق و گاز مشترکین پرمصرف خانگی

گروه «انرژی» شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، یک گزارش سیاستی تحت عنوان «طرح اصلاح تعرفه برق و گاز مشترکین پرمصرف خانگی مبتنی بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» منتشر کرده است. گزارش سیاستی یکی از انواع تولیدات شبکه است که با هدف طرح مختصر و مفید یک مسئله و ارائه پیشنهاد برای حل آن، ویژه تصمیم‌گیران تهیه …

گزارش سیاستی: واکاوی آثار مخرب سوئیفت بر اقتصاد ایران و ارائه راهکارهای جایگزین

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در راستای برنامه «مقاوم‌سازی نظام ارزی» و پیگیری های مرتبط با آن، یک گزارش سیاستی تحت عنوان «واکاوی آثار مخرب سوئیفت بر اقتصاد ایران و ارائه راهکارهای جایگزین» منتشر کرده است. گزارش سیاستی یکی از انواع تولیدات شبکه است که با هدف طرح مختصر و مفید یک مسئله و ارائه پیشنهاد …

گزارش سیاستی: تجارت ایران با اتحادیه اروپا؛ رهیافت‌های سیاستی

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در راستای برنامه «مهندسی نظام تجاری» و پیگیری های مرتبط با آن، یک گزارش سیاستی تحت عنوان «تجارت ایران با اتحادیه اروپا؛ رهیافت‌های سیاستی» منتشر کرده است. گزارش سیاستی یکی از انواع تولیدات شبکه است که با هدف طرح مختصر و مفید یک مسئله و ارائه پیشنهاد برای حل آن، ویژه …

گزارش سیاستی: بررسی مبادی واردات محصولات اساسی کشاورزی

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در راستای برنامه «تامین امنیت غذایی» و پیگیری های مرتبط با آن، یک گزارش سیاستی تحت عنوان «بررسی مبادی واردات محصولات اساسی کشاورزی» منتشر کرده است. گزارش سیاستی یکی از انواع تولیدات شبکه است که با هدف طرح مختصر و مفید یک مسئله و ارائه پیشنهاد برای حل آن، ویژه تصمیم‌گیران …